Vandfast krydsfinér, Gulvfinér eller tagfinér? Vælg den rigtige finér

KrydsfinerNår man taler om krydsfinér, er der i virkeligheden tale om laminerede træplader, der består af mange tynde lag finér (meget tynde plader træ). Lagene er limet sammen på en måde, så årerne i træet lapper over hinanden på kryds og tværs. Det danner til sidst en hård træplade, som er stærkere end en træplade på samme tykkelse, der ’bare’ består af almindeligt træ og som altså ikke er limet.
Krydsfinér har mange egenskaber, men nogle af de mest vægtige er styrken, smidigheden og ’brudsikkerheden’. Fordi der er limet så mange tynde plader sammen, er den meget vanskelig at knække.

Et godt råd om krydsfinér

Når du har besluttet dig for hvilken type krydsfinér, du skal bruge til dit byggeprojekt, så bør du købe alle pladerne samme dag. Krydsfinér kan nemlig variere lidt i tykkelsen fra sending til sending og når du køber samme dag, er der god chance for, at pladerne er fra samme sending. En ikke helt uvæsentlig detalje hvis du fx skal lægge et gulv, der jo gerne skal være så plant som muligt. På www.trae.dk kan du se, hvilke krydsfinérplader det anbefales at bruge til forskellige byggeprojekter.

Hvad kan man bruge krydsfinér til?

Krydsfinér kan måske ikke bruges til alt, men det er tæt på:

  • Underlag til gulvbelægning
  • Tagbeklædning
  • Beklædning af huse, både udvendigt og indvendigt
  • Lofter
  • Køkkenelementer
  • Møbler (Danmark er i øvrigt det land i verden, der producerer flest formspændte møbler i krydsfinér)
  • Og meget andet

Typer af krydsfinér

Hvis du er ude for at kigge efter krydsfinér, er det efter al sandsynlighed fordi, du skal til at påbegynde et byggeprojekt. Det er klogt først lige at trække vejret dybt og definere præcis, hvad det er, du har brug for. For der findes ikke bare en, to eller tre slags krydsfinér – nej, der findes et væld af krydsfinér i forskellige tykkelser, træsorter, styrker og arter. Nedenfor er listet nogle af varianterne:

Vandfast krydsfinér

Vandfast krydsfinerVandfast krydsfinér er produceret efter samme metode som andre krydsfinérsplader og træet er det samme. Der er mange, der bliver snydt af ordet ”vandfast” og tror, at en vandfast krydsfinér kan modstå en direkte vandpåvirkning, men det kan den ikke, med mindre den bliver behandlet. De enkelte lag af finér er nemlig ikke behandlet og er derfor stadig i stand til at optage vand, der på sigt vil forringe pladens egenskaber. Det, der gør forskellen til almindelig krydsfiner er at limen, der er brugt til pladerne ikke opløses af vand.

Vandfast krydsfinér anvendes blandt andet som støbeplader, til både og lignende. Skal krydsfinéren anvendes som en decideret vandfast plade eller bearbejdes på anden måde, skal den behandles med lak eller et tilsvarende vandafvisende produkt.

Til byggeri bliver det lidt mere teknisk for at forstå, hvordan den vandfaste krydsfinér adskiller sig fra en almindelig krydsfiner. Nogle af punkterne er anvendelsesklasser, træarten og den lim krydsfinérpladen er fremstillet med.

Der er tre forskellige anvendelsesklasser at være opmærksom på, når du vælger plader og det er primært her, den største forskel ligger.

Anvendelsesklasse 1 er beregnet til tørre omgivelser som boliger, skoler, forretninger og lignende.
Anvendelsesklasse 2 er beregnet til fugtige omgivelser såsom fritidshuse, garager, ventilerede tagkonstruktioner og lignende.
Anvendelsesklasse 3 er beregnet i udendørs omgivelser, hvor luftfugtigheden er højere end klasse 2. Dette kan være fugtige rum, uventilerede tage og facadebeklædning.

I hver af de tre anvendelsesklasser stilles der krav til kvaliteten, til den træsort der er anvendt i den enkelte krydsfinérplade. Dette gøres, så det sikres, at krydsfinéren er modstandsdygtig overfor de påvirkninger den udsættes for med stor fokus på råd og svampeangreb.

En vandfast krydsfinér får sit navn fra den lim, der er anvendt til fremstillingen. Til limning af krydsfinérpladen anvendes en varmehærdende lim, der størkner, når den udsættes for varme. Der kan anvendes to forskellige typer af lim. En urealim eller en fenollim. Urealimen er modstandsdygtigt overfor fugt og anvendes normalt i plader til indendørs brug, hvor fenollimen anvendes i krydsfinérsplader til indendørs og udendørs brug samt fugtige rum, da den giver vejr- og kogefaste limfuger.
Igen vender vi tilbage til anvendelsesklasserne, da der er sammenhæng mellem den anvendte lim og klasserne
Plader med urealim kan kun anvendes i klasserne ét og to. Er forkortelsen for limen UF er den kun beregnet til klasse 1, hvor MUF og MUPF kan anvendes til klasse 1 og 2. Problemet med urealimen er, at den indeholder formaldehyd, der kan afgives til det omgivende miljø og ikke er sundt. Der er dog meget strenge krav i Danmark til mængden af formaldhyd, der må udskilles.
Af denne grund fremstilles mange krydsfinérsplader med fenollimen, der også har den fordel, at den kan anvendes i alle af de tre anvendelsesklasser.
Når der er taget stilling til, hvor og i hvilken anvendelsesklasse krydsfineren indgår i, er det bare at finde den. Det kan til tider være svært at finde en vandfast krydsfinér, da forhandlerne ikke anvender ordet, men i stedet betegnelsen producenten har givet pladerne. Står der ikke vandfast krydsfinér, så kig i stedet efter forkortelsen W.B.P. (Weather and Boil Proof), der fortæller, at pladen er produceret med den vandfaste fenollim.

En vandfast krydsfinér kan derfor anvendes i mange forskellige sammenhænge, men primært til områder hvor luftfugtigheden er højere end normalt. Hvor krydsfinéren i anvendelsesklasserne 2 og 3 kan blive udsat for svampeangreb eller råd bør man altid overfladebehandle den vandfaste krydsfinér, for at undgå skimmelsvamp og begyndende råd. Sørg altid for at følge producenten anvisninger og byg altid efter forskrifterne, så levetiden af konstruktionen forlænges.

Tagkrydsfinér

TagkrydsfinerTagkrydsfinér. En kraftig stærk finér der oftest også er vandfast, hvilket kan bruges i flere sammenhænge. Tagkrydsfinéren kan anvendes på alle taghældninger, hvilket giver mulighed for anvendelse af tagpap, metaltage, skifertage, almindelige tagsten og alternative belægninger, så det ønskede udseende opnås. Afhængig af tagets opbygning og færdige tagmateriale bliver en tagkrydsfiner anvendt til to forskellige formål. Som et tagunderlag eller som et undertag.

Krydsfiner som tagunderlag:

Tagkrydsfinér, der anvendes som tagunderlag, vil ofte være bærende for den vægt (last), den bliver pålagt. Den vægt pladen bliver pålagt, kan blandt andet stamme fra tagisolering, tagpap med og uden lister, skifer med videre samt vægten fra sne. Vægten kan dog også stamme fra personer, hvis et fladt tag anvendes som terrasse.
For at kunne adskille tagkrydsfinérplader fra de andre skal pladen være mærket med benævnelsen ”roofing” samt være CE-godkendt, for at den må anvendes til dette formål.

Skal tagkrydsfineren anvendes som tagunderlag, vil du også støde på begreber som koldt og varmt tag. Begreber der beskriver opbygningen af taget, specielt placeringen af isolering og tagkrydsfiner i forhold til hinanden, har også indflydelse på, hvilken anvendelsesklasse tagkrydsfineren skal være i.

Anvendelsesklasserne findes fra 1-3 og fortæller, hvor fugtige omgivelser tagkrydsfinéren er beregnet til. Anvendelsesklasse 1 er beregnet til tørre omgivelser, 2 til fugtige omgivelser og 3 det, der kaldes udendørs.

Tilbage til det med kolde og varme tage. For ved kolde tage, vil finéren være placeret over tagisoleringen og dermed i udendørsklima. Derfor vil der til kolde tage skulle anvendes en tagkrydsfinér i mindst anvendelsesklasse 2.

Modsat af kolde tage er finéren ved varme tage placeret, så al eller størstedelen af isoleringen er placeret øverst. Den bærende finér vil dermed befinde sig i et indendørsklima og til denne kan en anvendelsesklasse 1 benyttes.

Bygges et koldt tag der er uventileret, bør man anvende en tagkrydsfinér af anvendelsesklasse 3. Man kan med fordel overfladebehandle pladen mod svamp, da risikoen her vil være større.

Tykkelse og dimensioner af den bærende tagkrydsfiner afhænger af, hvor langt der er mellem de enkelte understøtninger og den vægt, pladen pålægges. I dag sælges pladerne i 12, 15 og 18 mm, men mange anvender en tagkrydsfinér på 22mm for at være sikker.

Jo mere hældning der er på taget, jo mindre tykkelse kan anvendes, da belastningen af pladen formindskes.

Man bør dog altid følge forskrifterne fra den enkelte producent.

Fast undertag af krydsfiner:

Et undertag ses ofte som folie-dug, der spændes ud mellem tagspærene og fastgøres hertil med klammer. Et undertag kan også være fast og her kan tagkrydsfineren anvendes.
Ligesom ved tagunderlag bør man sikre sig, at finéren kan anvendes som undertag og at den rette anvendelsesklasse bør anvendes. Undertage vil være udført som et koldt tag og derfor anvendes en tagkrydsfinér i mindst klasse 2.

Der hvor undertaget og tagunderlaget adskiller sig fra hinanden, er at undertag over tid ikke optager den samme permanente vægt som et bærende tagunderlag. Ofte vil dette også medvirke, at der kan være længere mellem understøtningerne ved en tagkrydsfinér anvendt som undertag. Undertaget bør dog være gangbart og skal derfor holde til vægten fra personer.

Da tagkrydsfinér er et organisk materiale, er det vigtigt, at opbygningen af taget bliver udført korrekt. Bliver taget ikke ventileret optimalt, er en tagflade eller -felter i skygge på grund af en nordvendt tagflade eller skorstene, tilføres der fugt fra utætte dampspærrer, kan dette være medvirkende til grobund for skimmelsvamp, der vil nedbryde tagkrydsfinéren.
Er man usikker på udførelsen samt eventuelle krav, der kan være, bør man rådføre sig med en byggesagkyndig person, inden udførelsen påbegyndes.

Gulvfinér

GulvkrydsfinerGulvfinér er en god og meget stærk krydsfinér, der typisk benyttes som underlag til gulvet.

En gulvkrydsfinér kan anvendes til både svømmende og bærende undergulv opbygget på strøer eller bjælker. Den nødvendige tykkelse af en gulvfinér afhænger af, hvordan gulvkonstruktionen er opbygget samt afstanden mellem understøtningen, hvis gulvkrydsfinéren skal være bærende. Oftest anvendes tykkelserne mellem 15-22 mm.

Det er altid en god idé at sikre sig, at pladerne ikke slår sig eller er skæve ved modtagelsen. Fejl i pladerne kan have indflydelse på resultatet af det færdige gulv, specielt ved svømmende gulv men også som bærende undergulv, hvis overfladerne er ujævne.

Arbejdsgangen med pladerne er let, da de let tilpasses efter den ønskede størrelse med sav eller rundsav og de store gulvplader med fer og not, der oftest findes fra 1200×2400 mm, gør at undergulvet let og hurtigt lægges. Det færdige resultat danner et solidt underlag for det færdige gulv.

OBS: Husk at kontrollere at højden på det færdige gulv ikke forhindrer, at døre kan åbnes og lukkes.

Gulvfinér som undergulv giver en lange række af muligheder, da den tillader en bred vifte af materialer som færdig gulv. Her kan fx anvendes linoleum, tæppe, trægulv og en række andre materialer. Den høje styrke, lette arbejdsproces og de mange anvendelsesmuligheder for afsluttende gulvmaterialer gør, at produktet ofte foretrækkes som undergulv i byggeprocessen.

En gulvkrydsfinér skal være CE-mærket og bør kun anvendes indvendigt ved normale temperaturer (anvendelsesklasse 1), medmindre andet er foreskrevet af producenten.

Som et godt alternativ til en gulvkrydsfinér kan gulvspånplader anvendes til samme formål.

Emballage krydsfinér

EmballagekrydsfinerAlmindelig “emballage” krydsfinér – af både nåletræ og løvtræ – fås i tykkelser fra 4-40 mm. Finér til emballage er normalt det absolut billigste hvilket selvfølgelig også skyldes, at kvaliteten er lavere. Står en opmagasinering for døren af trykfølsomme emner eller emner af høj værdi, er det let, enkelt og billigt at bygge sin egen opbevaringskasse ud af emballage krydsfineren.

Den lavere kvalitet ses ofte i, at der kan være synlige fejl på den ene eller begge sider af pladerne. Dette gør dog, at de billige krydsfinerplader er eftertragtet til anvendelse til andre formål. Med bukke eller anden understøtning placeret under pladen fås hurtigt et arbejdsbord til byggeprocessen, hvor pladens styrke giver et fast og solidt underlag. Størrelserne på 1200×2400 mm gør dem anvendelige som køreplader for at beskytte underlaget eller som underlag for en gangsti, mellem oplagringen af materialerne og hvor de skal anvendes. De billige krydsfinerplader kan sikkert også anvendes til det formål, som du står og skal have løst.

Brandhæmmende krydsfinér

Brandhæmmende krydsfinerEn speciel krydsfinér, der inden sammenlimningen, er behandlet med et brandhæmmende middel. Dette kræver specielt imprægneringsudstyr for at kunne udføre processen korrekt. Vigtigt er at pladerne ikke kun bliver overfladebehandlet men gennemimprægneret, hvilket giver den ønskede effekt i tilfælde af brand. Det effektive ved behandlingen er, at krydsfinéren ikke er medvirkende til, at ilden udvikles og nedsætter udviklingen af røg. Selvom pladen bliver udsat for høje varmegrader på den ene side, kan den anden side sagtens se upåvirket ud, som om intet var sket. Så effektiv er det.

Brandhæmmende krydsfinér er velegnet til byggeri, der kræver en høj grad af sikkerhed som bygninger, hvor der er samlet mange mennesker på samme tid. Finéren kan anvendes i vægge, lofter, tage, gulve samt andre steder, hvor der stilles brandkrav til konstruktionen eller overfalden.

Når du kigger efter krydsfineren, er det ikke alle forhandlere, der åbenlyst informerer om krydsfinéren er brandhæmmende. Står der intet eller er det oplyst, at pladen er FRCW (Fire Resistant Compact Wood) betyder dette, at det er en brandhæmmende krydsfinér

Når der stilles brandkrav til materialet, vil du blive mødt af de europæiske brandklassifikationer som f.eks b-s1,d0, der for den ikke fagligt uddannede kan virke uforståelig. Du er ikke nødsaget til at være ekspert på området, men vigtigt er det, at du anskaffer dig en brandhæmmende krydsfinér godkendt med den rette klassifikation til det rette formål. Ønskes en bedre forståelse af klassifikationerne, har Dansk Brand Teknisk institut udarbejdet de europæiske brandklasser til netop det formål.

Modelkrydsfinér

Kan anvendes til stort set hvad som helst, men det bruges ofte til træmodeller. Fås helt ned til 1 mm i tykkelsen

”Skudsikker” krydsfinér

En særlig fremstillingsproces, hvor mange lag bøgetræ presses over længere tid og ved højere temperaturer end den almindelige, hvilket giver en langt højere densitet i pladen. Velegnet til brug i sikkerhedsdøre, bankskranker og andre steder, hvor du ønsker at undgå indbrud.