Retningsliner

Formålet med Altomselvbyg.dk

Altomselvbyg.dk er 100% gratis at bruge og formidler kontakten mellem forhandler og køber af billige byggematerialer og værktøj. Altomselvbyg.dk er din guide til billige kvalitetsprodukter på nettet og din troværdige ekspert indenfor byggeri og værktøj.

På Altomselvbyg.dk finder du gode råd indenfor Gør-det-selv området, hvor vi blandt skriver om de forskellige mærker af el-værktøj samt de byggematerialer, du vil anvende i praksis. Vi bestræber os på via hjemmesiden, at give dig den nødvendige information indenfor gør-det-selv området.

Vi håber, du får stor nytte af Altomselvbyg

Med venlig hilsen

Mikkel Kongsfelt og Lasse Jaldorf Andersen.

Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at rette kontakt via info@in-mediaweb.dk.

Siden er reklamefinancieret.

Rettigheder til hjemmesiden

Anvendelse af tekst, logo, billeder, grafik og lignende, tilhører Altomselvbyg.dk, og må kun anvendes med skriftlig tilladelse fra Altomselvbyg.dk.

Omgås dette og anvendes førnævnte til offentlig fremførelse, vil der blive rettet erstatningskrav mod denne, efter gældende lovgivning.

Personoplysninger

Vi opbevarer grundlæggende kun persondata ved en direkte henvendelse til os. I såfald opbevarer vi din e-mail, så længe det er relevant for dialogen mellem dig og os. Når det formål ikke længere er relevant, slettes din e-mail.

Alt behandling af data sker efter persondataloven. Du kan altid kontakte Altomselvbyg, hvis du vil vide hvordan vi behandler data eller hvilken data vi kan se.

Alle oplysning er der modtaget om den enkelte bruger bliver behandlet fortroligt og  bliver ikke anvendt til markedsføring eller videregivet til 3 mand, med mindre den enkelte bruger acceptere dette.

Datasikkerhed
Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Anvendelsen af tredjeparter er oplyst for de enkelte samtykker. Der er indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

IN-MediaWeb ApS
Bygmarksvej 12
8462 Harlev J
Tlf.: 91919110
E-mail: info@in-mediaweb.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 6 måneder efter, at du har modtaget din vare.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over behandling af dine personoplysninger på altomledelse.dk, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil der genkender din computer. Igennem vores cookies opsamler vi ikke personlige oplysninger på dig som bruger.

Til hvad og hvorfor anvender der så Cookies på Altomselvbyg? Vi bruger oplysninger til at forstå dig og vores andre brugere bedre. Hvilke artikler der bliver læst mest, på hvad og hvordan søges, interesser, produkter der er mest interesse for mv. Alt det analysere vi, for hele tiden, kunne skabe den bedste oplevelse for dig og vores andre brugere. Til det bruger vi Google Analytics. Vil du fravælge cookies fra Analytics, kan du gøre det her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne du finder på Altomselvbyg.dk opdateres løbende, hvis producenterne ændrer deres fremgangsmåder eller kommer med nye produkter, der erstatter tidligere. Alle informationer på Altomselvbyg.dk er vejledende. Vi opfordrer dig altid til at besøge producenten for at få den aktuelle, korrekte og/eller fuldstændige beskrivelse og desuden rådføre dig med en professionel fagmand. Vi tager derfor forbehold for evt. fejl, der måtte fremgå af informationerne.

Altomselvbyg.dk kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af informationerne på hjemmesiden, eller ved forkert brug af produkterne. Materialer/dokumenter der måtte downloades til brugernes eller anden brug sker på eget ansvar.
Viderestilling til 3.mands servere er uden ansvar for Altomselvbyg.dk, ligesom denne ikke kan holdes ansvarlig for indhold på 3. mands server.

Anvendes råd eller vejledning der stammer fra debatter brugerne imellem eller fra kommentar, hvor fejlagtige informationer er viderebragt eller misfortolket, kan Altomselvbyg.dk ikke holdes ansvarlig.